Dựa trên hệ số điều chỉnh đất ở mới được ban hành vào cuối tháng 8/2022, giá bồi thường đất cao nhất tại TPHCM đạt hơn 800 triệu đồng/m2 với một số trục đường ở quận 1 như Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Lợi.

Cụ thể: GIÁ BỒI THƯỜNG ĐẤT Ở TẠI TP. HCM

1. Dựa trên hệ số điều chỉnh giá đất ở mới tại Tp HCM được áp dụng từ 25/08/2022

Quận Gò Vấp: Mức đền bù cao nhất 200 triệu đồng/m2

Hệ số điều chỉnh giá đất ở: 8-10

Quận Tân Bình: Mức đền bù cao nhất 277 triệu đồng/m2

Hệ số điều chỉnh giá đất ở: 4-7

Quận Phú Nhuận: Mức đền bù cao nhất: 336 triệu đồng/m2

Hệ số điều chỉnh giá đất ở: 5-7

Quận Bình Thạnh Mức đền bù cao nhất: 190 triệu đồng/m2

Hệ số điều chỉnh giá đất ở: 2-5

Quận Tân Phú: Mức đền bù cao nhất: 134 triệu đồng/m2

Hệ số điều chỉnh giá đất ở: 7-8

Giá bồi thường đất ở cao nhất ở tphcm năm 2022
Giá bồi thường đất ở cao nhất ở tphcm năm 2022

Quận 1: Mức đền bù cao nhất: 810 triệu đồng/m2

Hệ số điều chỉnh giá đất ở: 4-5

Quận 2: Mức đền bù cao nhất: 330 triệu đồng/m2

Hệ số điều chỉnh giá đất ở: 6-15

Quận 3: Mức đền bù cao nhất: 396 triệu đồng/m2

Hệ số điều chỉnh giá đất ở: 4-5

Quận 4: Mức đền bù cao nhất: 293 triệu đồng/m2

Hệ số điều chỉnh giá đất ở: 4-8,5

Quận 5: Mức đền bù cao nhất: 363 triệu đồng/m2

Hệ số điều chỉnh giá đất ở: 4,5-5,5

Quận 6: Mức đền bù cao nhất: 262 triệu đồng/m2

Hệ số điều chỉnh giá đất ở: 3-6

Quận 7: Mức đền bù cao nhất: 145 triệu đồng/m2

Hệ số điều chỉnh giá đất ở: 4-6

Quận 8: Mức đền bù cao nhất: 181 triệu đồng/m2

Hệ số điều chỉnh giá đất ở: 5-7

Quận 9: Mức đền bù cao nhất: 203 triệu đồng/m2

Hệ số điều chỉnh giá đất ở: 6-15

Giá bồi thường đất ở cao nhất ở tphcm năm 2022.
Hình minh hoạ

Quận 10: Mức đền bù cao nhất: 532 triệu đồng/m2

Hệ số điều chỉnh giá đất ở: 5-11

Quận 11: Mức đền bù cao nhất: 317 triệu đồng/m2

Hệ số điều chỉnh giá đất ở: 6-8

Quận 12: Mức đền bù cao nhất: 114 triệu đồng/m2

Hệ số điều chỉnh giá đất ở: 10-13

Quận Thủ Đức: Mức đền bù cao nhất: 293 triệu đồng/m2

Hệ số điều chỉnh giá đất ở: 6-15

Quận Bình Tân: Mức đền bù cao nhất: 126 triệu đồng/m2

Hệ số điều chỉnh giá đất ở: 6-9

Huyện Hóc Môn: Mức đền bù cao nhất: 101 triệu đồng/m2

Hệ số điều chỉnh giá đất ở: 8-15

Huyện Bình Chánh: Mức đền bù cao nhất: 192 triệu đồng/m2

Hệ số điều chỉnh giá đất ở: 8-12

Giá bồi thường đất nông nghiệp cao nhất ở tphcm năm 2022
Giá bồi thường đất nông nghiệp cao nhất ở tphcm năm 2022

Nguồn: DÂN TRÍ

Xem thêm:

Bảng giá bán căn hộ tphcm
Bảng giá bán căn hộ tphcm