Quận 4 có bao nhiêu phường – Diện tích bao nhiêu – Dân số như thế nào?

Bài viết được Tường Phát Land thống kê và cập nhật năm 2022 .

Quận 4 được chia thành 13 phường gồm:

Phường 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18 với diện tích và dân số cụ thể như sau :

(Nguồn xác thực :http://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/ )

 • Phường 1: có diện tích 0,3829 km2, dân số năm 2010 là: 8.641 người, mật độ dân số đạt 22.567 người/km². 
 • Phường 2: có diện tích : 0,356 km2, dân số năm 2020 là 17.039 người, mật độ dân số đạt 44.800người/km².

(Phường 5 được sáp nhập vào phường 2 ngày 09 tháng 12 năm 2020, nguồn xác thực : https://hcmcpv.org.vn/tin-tuc/quan-4-cong-bo – Quận 4 có bao nhiêu phường )

 • Phường 3: Phường 3 có diện tích 0,3060 km², dân số năm 2010 là 13.066 người, mật độ dân số đạt 42.699 người/km².
 • Phường 4: có diện tích 0,2889 km², dân số năm 2010 là 17.038 người, mật độ dân số đạt 58.975 người/km².
 • Phường 6: có diện tích 0,2051 km², dân số năm 2010 là 11.245 người, mật độ dân số đạt 54.826 người/km².
 • Phường 8: có diện tích 0,1592 km², dân số năm 2010 là 17.048 người, mật độ dân số đạt 107.085 người/km².
 • Phường 9: có diện tích 0,1172 km², dân số năm 2010 là 10.280 người, mật độ dân số đạt 87.713 người/km².
 • Phường 10: có diện tích 0,1111 km², dân số năm 2010 là 10.604 người, mật độ dân số đạt 95.445 người/km².
 • Phường 13: có diện tích 0,85 km², dân số năm 2020 là 18.530 người, mật độ dân số đạt 30.000 người/km².

(Phường 12 được sáp nhập vào phường 13 ngày 09 tháng 12 năm 2020, nguồn xác thực : https://hcmcpv.org.vn/tin-tuc/quan-4-cong-bo – Quận 4 có bao nhiêu phường )

 • Phường 14: có diện tích 0,1693 km², dân số năm 2010 là 15.280 người, mật độ dân số đạt 90.254 người/km².
 • Phường 15: có diện tích 0,2157 km², dân số năm 2010 là 13.767 người, mật độ dân số đạt 63.825 người/km².
 • Phường 16: có diện tích 0,3254 km², dân số năm 2010 là 21.093 người, mật độ dân số đạt 64.822 người/km².
 • Phường 18: có diện tích 0,7008 km², dân số năm 2010 là 10.106 người, mật độ dân số đạt 14.421 người/km².
Quận 4 có bao nhiêu phường
Quận 4 có bao nhiêu phường – có 13 phường ( năm 2022).

Diện tích Quận 4:

4,18 km²

Dân số Quận 4:

Dân số năm 2019 của Quận 4 là 175.329 người. Mật độ dân số 47.686 người/km2 .

Trên đây, Tường Phát Land đã cung cấp cho các bạn thông tin thú vị về ” Quận 4 có bao nhiêu Phường” . Hy vọng bài viết đem đến những kiến thức hữu ích cho quý bạn đọc.

Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin khác về thị trường bất động sản tại Quận 4, bạn đọc có thể theo dõi Tại Đây.

Có thể bạn quan tâm: